Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Motoren-onderdelen-husqvarna.nl wordt gepubliceerd door Coxa Ltd, een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde onderneming onder nummer 08018614, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Office 10, 10-12 Baches Street, Londen, N1 6DL, Verenigd Koninkrijk, stelt op haar website www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl een "Marktplaats" ter beschikking die kopers, natuurlijke personen of beroepsbeoefenaars (hierna de "Kopers") na registratie de mogelijkheid biedt om met partnerdealers (hierna de "Verkopers") in contact te treden om nieuwe echte onderdelen (hierna de "Artikel") te kopen die via catalogi van reserveonderdelen tegen een vaste prijs worden aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden van de "Marktplaats" zijn van toepassing op elke bestelling van Artikel die door een Koper van een Verkoper wordt gemaakt via www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl zijn bedoeld om de betrekkingen tussen de Verkopers en de Kopers te regelen.

Coxa Ltd is niet de Verkoper van de Artikel gekocht via www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl. Enkel de verkoper, wiens naam, na registratie, in de rubriek "Contact" of op het bestelformulier is vermeld, is de medecontractant van de koper voor de aankoop van deze Artikelen. De Artikelen kunnen niet worden geretourneerd aan of geruild door Coxa Ltd.

De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Coxa Ltd. worden gewijzigd of aangepast. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van het plaatsen van de bestelling door de Koper en worden vooraf aanvaard door een contract tussen Coxa Ltd en de partnerdealer.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nodig, worden aangevuld met de voorwaarden van de partnerdealer, in het bijzonder met betrekking tot levertijden en kosten, de retourneringsvoorwaarden, eventuele commerciële garanties verleend door de Verkoper, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.


SLUITING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE KOPER EN DE VERKOPER


Elke bestelling geplaatst via www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. De bestelling zal pas geldig zijn en verwerkt worden na volledige betaling van de totale prijs van de Artikelen en verzendkosten zoals aangegeven in het bestelformulier.

Elke bestelling vereist het aanmaken van een account voor de Verkoper om het te verwerken. Zodra het account is aangemaakt, heeft de Koper te allen tijde toegang tot zijn account via de rubriek "Mijn account". De toegang tot dit account is afhankelijk van de identificatie van de Koper door middel van het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanmaken van het account en het geheime wachtwoord dat is verzonden in de e-mail "Welkom". De Koper kan dan te allen tijde zijn paswoord wijzigen in de rubriek "Mijn Account" onder "Mijn Profiel". Coxa Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige actie die wordt ondernomen door een derde partij aan wie de Koper zijn aanmeldingsgegevens heeft meegedeeld of die toegang heeft gehad tot het account als gevolg van nalatigheid van de Koper.

De Koper verbindt zich ertoe dat de bij de bestelling verstrekte informatie volledig, juist en actueel is. De bestelling kan worden verzonden naar een ander afleveradres dan het factuuradres, maar het land moet hetzelfde zijn.

Stappen bestellen:

- De Artikelen worden gepresenteerd op www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl op een manier dat de klant hun kenmerken en hun prijs kan kennen. De reserveonderdelen zijn originele onderdelen van de HUSQVARNA en dus identiek aan de onderdelen die werden gemonteerd toen het voertuig nog nieuw was. Voor andere Artikelen kan de Koper een beschrijving ervan raadplegen.

- De Koper kiest het (de) Artikel(en) dat (die) hij wenst te kopen en voegt het (de) Artikel(en) toe aan het winkelmandje.

- De Koper controleert zijn winkelmandje in detail alvorens deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, door deze aan te vinken.

- De Koper verbindt zich ertoe het verkoopcontract na te leven wanneer hij op de knop "Betalen" klikt

- De Koper ontvangt een e-mail ter bevestiging van de registratie van zijn bestelling met het overzicht en het nummer van de bestelling.

- Wanneer de betaling gevalideerd is, ontvangt de Verkoper de bestelling van de Koper.

- De Verkoper stemt ermee in om de bestelling(en) van de Koper te bevestigen binnen de 3 werkdagen na de betalingsvalidatie.

Na bevestiging van de bestelling door de Verkoper wordt ter bevestiging van de verwerking een e-mail naar de Koper gestuurd.

De aanbiedingen van Verkoper"s Artikelen zijn geldig zolang deze zichtbaar zijn op www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. In geval van uitzonderlijke onbeschikbaarheid van een Artikelen nadat de Koper de bestelling heeft geplaatst, zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen via de contactgegevens van de Koper. Indien geen oplossing wordt gevonden zal de bestelling worden geannuleerd en is de Koper verzekerd dat hij zal worden terugbetaald door de Verkoper.

In het geval dat dezelfde Artikel het voorwerp uitmaakt van een bestelling door meerdere Kopers tegelijk, en afhankelijk van de beschikbaarheid van deze Artikel, zal deze enkel verkocht worden aan de eerste Koper die zijn bestelling registreert. Andere Kopers zullen dan op de hoogte worden gebracht van de annulering van hun bestelling door de Verkoper. Deze annulatie is echter enkel van toepassing op de verkoopovereenkomst van het onbeschikbare Artikel of de onbeschikbare Artikel(en).


PRIJS EN BETALING


De verkoopprijs van de reserveonderdelen is de officiële prijs van de HUSQVARNA. Het is vermeld in € (euro) BTW inbegrepen, verzendkosten niet inbegrepen. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd en weergegeven zodra het winkelwagentje wordt geraadpleegd.

Het feit dat de Koper zijn bestelling kan valideren door op de knop "Betalen" te klikken, houdt de verplichting in om de prijs te betalen die in het totaal van het winkelmandje is aangegeven.

De betaling van de bestellingen via www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl gebeurt rechtstreeks aan de partnerdealer die het geld incasseert.

De verschillende betalingsmogelijkheden zijn dat wel:

- Bankkaart (Visa, Mastercard, Maestro, enz.)

- Paypal

- Overschrijving (de bankgegevens, worden tijdens deze betalingskeuze in de winkelwagen weergegeven)


HERROEPINGSRECHT


Conform de wettelijke rechten heeft de Koper, als onderdeel van een aankoop bij een Professionele Verkoper, een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de Artikel(en) om de Verkoper op de hoogte te brengen van zijn herroepingsrecht.

 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper het formulier invullen dat zich bevindt in de rubriek "Mijn account" "Mijn bestellingen", klik op "Bestelling bekijken" op de regel van de betrokken bestelling en klik vervolgens op "Aanvraag tot terugzending". Door te klikken op "Valideren" bevestigt de Koper zijn wens om gebruik te maken van zijn recht om de aangekruiste Artikel(en) in te trekken. Wanneer de Koper op "Valideren" klikt, ontvangt de Verkoper het verzoek en zal hij contact opnemen met de Koper om de te volgen procedure aan te geven. De datum waarop de Koper het retourformulier valideert, wordt gekozen om de periode van veertien (14) dagen van het herroepingsrecht in acht te nemen.

De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na de bevestiging van de Verkoper om de Artikel(en) te retourneren. De Artikel(en) worden direct geretourneerd naar de partner dealer waarvan de contactgegevens te vinden zijn in de "Contact" sectie.

Indien het herroepingsrecht binnen 14 dagen is uitgeoefend, wordt alleen de prijs van de gekochte Artikel(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de kosten van retourzending ten laste van de Koper blijven. In geval van gedeeltelijke retourzending van een bestelling zal Verkoper aan Koper het bedrag van de verzendkosten (eenmalig) terugbetalen naar rato van het bedrag van de verzendkosten dat kan worden toegerekend aan de desbetreffende Artikel(en). Verkoper is niet gehouden tot restitutie van de extra kosten indien Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de voorgestelde standaard leveringswijze.

Let op: bij gebreke van een pakket met tracking en bewijs van levering, indien het retourpakket de Verkoper niet bereikt, is er geen beroep op. Ook als er geen aanvullende verzekering wordt afgesloten bij de koerier zullen zij alleen de wettelijke schaal compenseren.

Bij het retourneren wordt aangeraden om de originele verpakking van het (de) Artikel(en) te overpakken, omdat alleen het (de) geretourneerde Artikel(en) in hun geheel (verpakking, accessoires, garantiebonnen, handleidingen, covers, covers, protections, etc..), met hun originele verpakking, kunnen worden teruggenomen. De retourzending dient vergezeld te gaan van een duplicaatfactuur. De terugbetaling of omruiling gaat ervan uit dat het Artikel(en) niet beschadigd of onvolledig geretourneerd is (zijn). Indien de Artikel(en) onverpakt of beschadigd bij de Verkoper is aangekomen, behoudt hij zich het recht voor om deze te retourneren zoals hij is.

Het herroepingsrecht is echter niet van toepassing op elektronische items die niet verzegeld zijn.

Overeenkomstig de wettelijke rechten is de Verkoper verplicht om het volledige betaalde bedrag, inclusief porto, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop dit recht werd uitgeoefend, terug te betalen op dezelfde wijze als voor de bestelling werd gebruikt. Deze teruggavedatum kan worden uitgesteld totdat de Artikel(en) is/zijn opgehaald of totdat de Koper de Verkoper een bewijs van de retourzending heeft verstrekt.


KLACHTEN EN GESCHILLEN


De Koper heeft te allen tijde de mogelijkheid om contact op te nemen met de Verkoper, om elk verzoek of elke vordering met betrekking tot de bestelde Artikel(en) te verzenden via het bijgeleverde contactformulier.

Geschillen worden rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper beslecht, desgevallend door middel van het contactformulier of de contactgegevens vermeld in de rubriek "Contact" die hen ter beschikking wordt gesteld op www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl. Koper en Verkoper zullen zich naar beste vermogen inspannen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht om de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers in de Europese Unie overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 te vergemakkelijken. Het platform is toegankelijk door op onderstaande link te klikken

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Het e-mailadres van de Verkoper is vereist op dit platform, klik hier om het te zien.


GARANTIE


Alle op www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl gepresenteerde Artikelen vallen onder de wettelijke garantie van conformiteit en verborgen gebreken.

Latente gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking ervan, per e-mail via het contactformulier worden gemeld. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, zijn garantieaanspraken van de klant met betrekking tot het gebrek uitgesloten. Dit geldt echter niet als www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden en/of een overeenkomstige garantie heeft aangenomen.

In voorkomend geval worden bij de Artikel(en) nadere bijzonderheden verstrekt over de garanties van de HUSQVARNA of over de wijze van dienstverlening. De garantie van de fabrikant is een aanvulling op en doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten met betrekking tot Zaken die gebrekkig zijn of niet zoals beschreven.

Alle garanties zijn niet overdraagbaar en gelden alleen voor de oorspronkelijke Koper. Let op: als de Artikel(en) tijdens de garantieperiode wordt/worden vervangen, begint de garantie niet opnieuw. Voor de Artikel(en) geldt slechts de resterende looptijd van de oorspronkelijke garantie. Dit laat de wettelijke rechten onverlet indien de Artikel(en) gebrekkig is (zijn) of niet is (zijn) zoals omschreven.

De Verkopers zijn wettelijk verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de overeenkomst.

Indien de gewaarborgde Artikel reeds op het voertuig is gemonteerd en andere storingen blijkt te hebben veroorzaakt die tot bijkomende kosten hebben geleid, dient de Koper contact op te nemen met de Verkoper en de betreffende Artikel niet te demonteren.

De garantie dekt niet:

- Normale slijtage van de Artikel (variabel afhankelijk van de aard van de Artikel)

- Defecten en hun gevolgen die het gevolg zijn van een fout van de Koper die het gevolg is van een gebruik of installatie die niet in overeenstemming is met de HUSQVARNA-specificaties of van opslag die schadelijk is voor de goede bewaring van de Artikel

- Defecten en hun gevolgen houden verband met het abnormaal gebruik van het voertuig waarop het Artikel werd gemonteerd of niet in overeenstemming met het doel waarvoor het is bedoeld (gebruik van het voertuig waarop het Artikel is gemonteerd voor de wedstrijd ...)

- Schade als gevolg van een externe oorzaak (ongeval, blikseminslag, stroomfluctuatie ...)

In al deze gevallen kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek van de Artikel en de veroorzaakte schade.

De garantie is onderworpen aan de expertise van de oorzaak van het ingeroepen niet voldoen of defect. Afhankelijk van de situatie zal deze analyse worden uitgevoerd met HUSQVARNA (gedemonteerd en geretourneerd) of door een deskundige aangesteld door de Verkoper.

Indien aan alle garantievoorwaarden is voldaan, zal de Verkoper de Artikel binnen maximaal één maand kosteloos terugbetalen, vervangen of herstellen.


LEVERING


Klik hier om alle details over verzending en levering te bekijken


AANSPRAKELIJKHEID


Coxa Ltd kan niet verantwoordelijk gesteld worden en er kan geen schadevergoeding gevraagd worden voor vertragingen in de levering van Artikelen verkocht door partnerdealers.

Coxa Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onderbrekingen, vertragingen of onbeschikbaarheid van www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl door onderhoudswerkzaamheden, onderbrekingen van het internetnetwerk, technische storingen, een geval van overmacht, het feit van een derde partij of welke omstandigheid dan ook.

www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl bevat informatie van derden, dus Coxa Ltd geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die beschikbaar is op www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl.

De verantwoordelijkheid van Coxa Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidentele fouten die zich kunnen voordoen op www.motoren-onderdelen-husqvarna.nl.


UW PERSOONLIJKE GEGEVENS


Coxa Ltd verzamelt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het beheer van de bestelling van de Koper.

De informatie en persoonlijke gegevens van de Kopers met betrekking tot de verwerking van de bestelling worden door Coxa Ltd aan de Verkopers doorgegeven met als enig doel hen in staat te stellen het bestelde Artikel of de bestelde Artikelen te verwerken en te verzenden. Zij mogen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt.

De informatie die in een verzoek van het contactformulier wordt verzonden, wordt naar de verkoper gestuurd zodat hij op dat verzoek kan reageren.

De Verkopers verbinden zich ertoe de veiligheid van de door hen bewaarde persoonsgegevens te verzekeren ten behoeve van het beheer van de bestellingen.

Volledige informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Privacyverklaring".


TOEPASSELIJK RECHT


Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

Geschillen waarvoor geen minnelijke schikking is getroffen, vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in verschillende andere talen. In geval van twijfel is de Engelse versie relevant voor de interpretatie van de Algemene Voorwaarden.

 

Laatste update: 07.01.2019

Wij gebruiken cookies op onze site om statistieken over bezoeken te verzamelen. Door te klikken op Ik accepteer of door verder te gaan op deze site accepteert u het gebruik van deze cookies.